BÍRÓI ÉSZEREVÉTELEK

Hogyan viselkedjünk pontszerző versenyen játékosként, nézőként

Tisztelt Játékosok és Nézők!

Korábban is többször felmerült már, illetve a legutóbbi versenyen is voltak problémák az asztal körüli etikett betartását illetően. Ezért ezúton szeretnénk minden kedves játékostól és nézőtől az alábbiak komolyan ételére és szigorú betartására! A követendő magatartás megsértése esetén a játékosnak joga van azonnali panasszal élni a versenyigazgatóságnál, vagy a mérkőzést vezető bírónál.

Követendő magatartás:

 1. A támadó játékoson kívül nem tartózkodhat senki az asztal közvetlen közelében. A soron kívüli játékosnak kellő távolságban kell elhelyezkednie az asztaltól. Ez rendszerint a játékos saját széke, vagy a támadó játékos látó mezőjén kívüli terület.
 2. Ha a támadó játékos keze az asztalhoz ér - értsd: lökéshez készül - az ellenfél, valamint a nézők kötelesek mozdulatlanul maradni, míg a lökés be nem fejeződik. Azaz ez alatt az idő alatt nem lehet például inni, krétázni, bármiféle mozgást végezni.
 3. Ha a soron kívüli játékos nem tudja elhagyni a támadójátékos látó mezőjét a lökés megkezdéséig - amikorra a támadójátékos keze az asztalt érinti -, akkor köteles mozdulatlannak maradni a lökés befejezéséig.
 4. Ha a támadójátékos keze az asztalhoz ér - értsd: lökéshez készül -, a játékos látó mezőjén kívül is tilos mindennemű zajkeltés - ide értve például: beszélgetés, krétázás.
 5. A nézők nem foglalhatják el a játékosoknak kijelölt székeket.
 6. A nézők nem tartózkodhatnak olyan helyen az asztal körül, amely zavarja a játékosokat a játékban.
 7. A nézők a frame-k időtartama alatt kötelesek a frame megkezdésekor elfoglalt helyükön maradni - kivétel, ha ez a játékosokat akadályozná. Azaz a frame-k alatt nem hagyhatják el a termet.
 8. A nézők a cél asztalhoz történő be- és kijutás során különös figyelmet kell fordítsanak a többi asztalon zajló játékra. Nem kerülhetnek lökést végrehajtó játékos látómezejébe mozgás közben. Ha valami okból mégis a látómezőben kell tartózkodnia, akkor a támadójátékos kezének asztalt érintésével a nézőnek mozdulatlanná kell válnia és ezt fenntartani a lökés végrehajtásáig.
 9. A nézők a mérkőzés időtartama alatt nem beszélgethetnek a játékosokkal - semmilyen körülmények között. Ez alól kivétel:
  1. A versenyigazgatóság, versenybíróság erre engedélyt ad;
  2. 18 év alatti játékos esetén nagykorú képviseli a játékos érdekeit. Ebben az esetben a mérkőzés megkezdése előtt rögzítendő a képviselő személye. Ilyenkor is csak érdek képviselet miatt történhet kommunikáció, stratégiai, játék menetét érintő tanácsok nem adhatók.